Měření a hodnocení ergonomie pracovního místa – pracovních poloh je standardně prováděno biomechanickou analýzou. Pro tato měření a hodnocení jsme autorizovanou laboratoří uvedenou na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Použití bimechanické analýzy je velice přesnou měřící metodou, doporučujeme ji tak přednostně používat před tzv. odbornými posudky někdy také nazývanými odbornými odhady či odbornými vyšetřeními, protože tyto odhady jsou bohužel jen odbornými odhady a nikdy nemohou nahradit provedené měření a hodnocení dle autorizačních setů.

Bude – li u Vás provedeno autorizované měření a hodnocení ergonomie pracovního místa – pracovních poloh, získáte velice přesné srovnání s hygienickými limity pro pracovní polohy.

V případě zájmu, Vám jsme schopni poradit i s přijetím adekvátních opatření za účelem snížení expozice zaměstnanců setrvávajících v řadě podmíněné přijatelných či nepřijatelných pracovních poloh.