FYZLAB - měření lokální svalové zátěžeMěření lokální svalové zátěže je standardně prováděno metodou integrované elektromyografie. Pro tato měření jsme autorizovanou laboratoří uvedenou na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Metoda integrované elektromyografie je velice přesnou měřící metodou, doporučujeme ji tak přednostně používat před tzv. odbornými posudky někdy také nazývanými odbornými odhady či odbornými vyšetřeními, protože tyto odhady jsou bohužel jen odbornými odhady a nikdy nemohou nahradit provedené měření.

Bude – li u Vás provedeno autorizované měření lokální svalové zátěže, získáte velice přesné srovnání s hygienickými limity pro lokální svalovou zátěž.

V případě zájmu Vám jsme schopni nabídnout i synchronizaci videa se záznamem, čímž  získáte velice detailní přehled o vynakládání svalových sil pracující osoby ve vztahu k vykonávané činnosti včetně mnohem širších možností přijetí adekvátních opatření předcházejících dlouhodobému jednostrannému přetěžování horních končetin, v případech, kdy dochází k expozici nadlimitními svalovými silami.