Poptáváte – li akreditované měření celkové fyzické zátěže či akreditované hodnocení ruční manipulace s břemeny, tak si Vás dovolíme trochu poupravit, jelikož takové měření neexistuje a ve skutečnosti poptáváte autorizované měření celkové zátěže standardně prováděné autorizovanou laboratoří.

Důvodem je, že v současné době není pro obor měření fyzické zátěže akreditace udělována, ale je udělována autorizace v oblasti měření fyzické zátěže blíže viz autorizace – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze.