Vážení zákazníci,
za účelem zvýšení úrovně poskytovaných služeb si Vás dovolujeme požádat o vyplnění krátkého dotazníku.
Otázky můžete zkopírovat do formuláře a následně na ně odpovědět. Samozřejmě můžete i projevit vlastní názor bez použití daného vzoru. Do sekce jméno uveďte prosím dotazník spokojenosti – název firmy – osoba.

 

Dotazník spokojenosti – otázka:

1. Jste spokojeni se službami naší laboratoře?

 

2. Jste spokojeni s formou protokolu?

 

3. Jste dostatečně informováni o naší činnosti? (např.: www.fyzlab.cz)

 

4. Jaké služby postrádáte, nebo by jste je uvítali?

 

5. Byly služby profesionální?

 

6. Byla prezentace výsledků srozumitelná?

 

7. Jiné nápady a připomínky ke zlepšení našich služeb?

 

Velice Vám děkujeme za věnovaný čas. Management laboratoře