Měření a hodnocení ergonomie pracovního místa – pracovních poloh je standardně prováděno biomechanickou analýzou. Pro tato měření jsme AUTORIZOVANOU LABORATOŘÍ s osvědčením.

Použití bimechanické analýzy je velice přesnou měřící metodou, doporučujeme ji tak přednostně používat před tzv. odbornými posudky někdy také nazývanými odbornými odhady či odbornými vyšetřeními. Metoda biomechanické analýzy je založena na vyšetření a hodnocení poloh jednotlivých části těla.

Bude – li u Vás provedeno autorizované měření a hodnocení ergonomie pracovního místa – pracovních poloh, získáte velice přesné srovnání s hygienickými limity pro pracovní polohy.

V případě zájmu, Vám jsme schopni poradit i s přijetím adekvátních opatření za účelem snížení expozice zaměstnanců setrvávajících v řadě podmíněné přijatelných či nepřijatelných pracovních poloh.