měření celkové fyzické zátěže

Měření celkové fyzické zátěže je standardně prováděno metodou monitorování srdeční frekvence. Standardní součásti měření celkové fyzické zátěže je i hodnocení ruční manipulace s břemeny. Pro tato měření jsme AUTORIZOVANOU LABORATOŘÍ s osvědčením.

Metoda monitorování srdeční frekvence je velice přesnou měřící metodou, doporučujeme ji tak přednostně používat před tzv. odbornými posudky někdy také nazývanými odbornými odhady či odbornými vyšetřeními. Metoda monitorování srdeční frekvence je založena na snímání tepové frekvence k tomu určenými přístroji. Celkovou fyzickou zátěži se rozumí zátěž vykonávaná velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50% svalové hmoty.

Bude – li u Vás provedeno autorizované měření celkové fyzické zátěže, získáte velice přesné srovnání s hygienickými limity pro celkovou fyzickou zátěž a související ruční manipulaci s břemeny včetně srovnání s platnými hygienickými limity.

V případě zájmu, Vám jsme schopni poradit i s přijetím adekvátních opatření za účelem snížení expozice zaměstnanců.