FYZLAB - měření lokální svalové zátěže

Měření lokální svalové zátěže je standardně prováděno metodou integrované elektromyografie. Pro tato měření jsme AUTORIZOVANOU LABORATOŘÍ s osvědčením.

Metoda integrované elektromyografie je velice přesnou měřící metodou, doporučujeme ji tak přednostně používat před tzv. odbornými posudky někdy také nazývanými odbornými odhady či odbornými vyšetřeními. Metoda integrované elektromyografie je založena na snímání vynakládaných svalových sil a souvisejících počtů pohybů vynakládaných malými svalovými skupinami práce rukou a předloktí.

Bude – li u Vás provedeno autorizované měření lokální svalové zátěže, získáte velice přesné srovnání s hygienickými limity pro lokální svalovou zátěž.

V případě zájmu Vám jsme schopni nabídnout i synchronizaci videa se záznamem, čímž  získáte velice detailní přehled o vynakládání svalových sil pracující osoby ve vztahu k vykonávané činnosti včetně mnohem širších možností přijetí adekvátních opatření předcházejících dlouhodobému jednostrannému přetěžování horních končetin, v případech, kdy dochází k expozici nadlimitními svalovými silami.