Poptáváte – li akreditované měření lokální svalové zátěže, tak si Vás dovolíme trochu poupravit, jelikož takové měření neexistuje a ve skutečnosti poptáváte autorizované měření lokální svalové zátěže standardně prováděné autorizovanou laboratoří.

Důvodem je, že v současné době není pro obor měření fyzické zátěže akreditace udělována, ale je udělována autorizace v oblasti měření fyzické zátěže blíže viz autorizace – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze.