V případě, že nemůžeme zajistit některou službu vlastními silami,

zajistíme ji pro Vás subdodávkou léty prověřenými autorizovanými či akreditovanými subjekty,

ať už se jedná o akreditované (případně autorizované) měření:

prachu,

hluku (rovněž i venkovního hluku),

vibrací,

mikroklimatických podmínek v zimním a letním období,

zátěže teplem (minimální rozsah objednávky činí 4 a více měřících míst, menší rozsah není možno zajistit),

osvětlení pracoviště,

neionizujícího záření.

V případě zájmu, Vám jsme schopni zajistit případně i osobně poskytnout  poradenství v oblasti přijetí adekvátních opatření za účelem snížení expozice zaměstnanců.