Dle § 38 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,  v platném znění je zaměstnavatel povinen v případě, že se pro rizikový faktor fyzická zátěž nebo pracovní poloha vyskytne u zaměstnavatele nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání do 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro práci, při níž vznikla nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, protokol o měření uvedeného rizikového faktoru provedeném podle odstavce 1 (tedy autorizovaný).

Měření je jisté = příležitost přijmout opatření k opakování vzniku nemoci z povolání.

Proč to zákonodárce stanoví? Můžeme se jen domnívat, avšak nejspíše proto, že chce, aby zaměstnavatel přijal opatření a plnil řádně své povinnosti dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb. a § 7 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., v platném znění a předcházel tak vzniku další nemoci, když už mu na pracovišti vznikla jedna nemoc z povolání a toto řádně doloží – dokladem o autorizovaném měření.

Nyní je již jen na zaměstnavateli, kterou známou či neznámou cestou se vydá.
Zaměstnavatel má možnost volby:

    • 1. zaměstnavatel se rozhodne nedělat nic – pak opakovaně změří za stejných podmínek, to co již jednou změřily zdravotní ústavy a s velmi vysokou pravděpodobností se dozví, to co už jednou slyšel z úst dozorového orgánu – práce je RIZIKOVÁ, tudíž je zde předpoklad opakovaného vzniku nemoci z povolání a jelikož již nemoc jednou vznikla tak s pravděpodobností hraničící téměř s jistou na dané pozici vznikne nemoc znovu.
    • 2. zaměstnavatel se rozhodne přijmout opatření – začne věc NEPRODLENĚ konzultovat s autorizovanou laboratoří, ideálně změří danou pozici technicky a nechá si navrhnout opatření, případně alespoň přijme opatření vlastní (řízená rotace, technické prostředky a jiná), – a po přijetí opatření AUTORIZOVANĚ ZMĚŘÍ, a následně se dozví… ZÁVĚR (v ideálním případě – již práce nebude riziková, v lepším případě – míra zátěže klesla a v tom nejhorším zůstane práce RIZIKOVOU a zaměstnavatel by měl dále hledat cesty jak míru expozice zaměstnanců snížit při přijatelných nákladech).

V případě zájmu, Vám jsme schopni poskytnout naše poradenství, stačí využít náš kontaktní formulář.