Pro tato odborná hodnocení (někdy také nazývána odborná posouzení či posudky) ergonomie – pracovní polohy jsme AUTORIZOVANOU LABORATOŘÍ s osvědčením.

Při provádění odborných posouzení jsou vyšetřeny a hodnoceny polohy jednotlivých části těla.

Pro detailní a velice přesné výsledky Vám nabízíme autorizované měření a hodnocení ergonomie – pracovních poloh, čímž  získáte mnohem relevantnější výstupy s širším významem a uplatněním pro objednatele.