FYZLAB - měření lokální svalové zátěže

Pro tato odborná hodnocení (někdy také nazývána odborná posouzení či posudky) lokální svalové zátěže jsme AUTORIZOVANOU LABORATOŘÍ s osvědčením.

Při provádění odborných posouzení jsou stanoveny vynakládané svalové síly a souvisejících počtů pohybů vynakládaných malými svalovými skupinami práce rukou a předloktí.

Pro detailní a velice přesné výsledky Vám nabízíme autorizované měření lokální svalové zátěže, čímž  získáte mnohem relevantnější výstupy s širším významem a uplatněním pro objednatele.