Rosteme a standardy kvality zvyšujeme…

Za účelem zvýšení kvality měření jsme na základě dosavadních zkušenosti vylepšili systém kontroly kvality námi prováděných měření.

 

Nad rámec běžných kontrol kvality jsme zavedli:

  • zpřísnění interního kontrolního systému včetně rozšíření stávajícího systému řízení neshody a stížnosti
  • opakovanou kontrolu měření pracovníkem provádějící měření
  • opakovanou kontrolu měření pracovníkem řídícím
  • opakovanou kontrolu měření vedoucím laboratoře – lékařem
  • opakovanou kontrolu správného nastavení měřícího zařízení dle požadavků návodu výrobce
  • opakované provádění měření za účelem dosažení vyšší relevance výsledků (měření je standardně prováděno 2x až 3x, v případě oprávněných pochybností o validitě výsledků měření nebo na základě oprávněných požadavků zákazníka je dále prováděno zcela ZDARMA opakované kontrolní měření potvrzující či vylučující správnost již získaných dat a z toho plynoucích závěrů)

 

Jste naším zákazníkem? Máte jakýkoliv podnět či připomínku? Neprodleně nás prosím informujte.

I přes veškerá přijatá opatření budeme rádi, pokud se na nás obrátíte se svými podněty ke zlepšení kvality námi prováděných měření, či v případě jakýchkoliv jiných požadavků a to nejlépe ihned po provedení měření na pracovišti, tak abychom mohli na Vaše požadavky a případné připomínky adekvátně neprodleně reagovat. Pevně věříme, že tímto postupem se nám bude dařit, při našem rostoucím týmu, zvyšovat nejen úspěch naší laboratoře, ale zejména ještě více zvyšovat validitu námi prováděných měření.

Pro uplatnění Vaších připomínek můžete využít dotazník spokojenosti nebo nás můžete kontaktovat emailem na manazerkvality@fyzlab.cz

Předem Vám děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše připomínky.

Management laboratoře.