Hledáte způsob eliminace rizikové práce?

Nabízíme Vám možnost návrhu nápravních opatření moderním vizuálním způsobem.

Synchronizace videa se záznamem

Kdy synchronizaci videa se záznamem použít?

Synchronizace vám pomůže přesně určit zdroj nadlimitních svalových sil, a tím nalézt způsob eliminace rizikové práce. Poskytuje vám přesný obraz průběhu měření a je z jedním pilířů pro návrh nápravných opatření. Investice do synchronizace videa se záznamem vám významně ušetří prostředky vynakládané na rizikovou práci.

 

FYZIOLOGICKÁ STUDIE

Nabízíme vám službu Fyziologické studie za účelem vytipování měřících míst. Provedeme vám komplexní návrh realizace Odborných hodnocení nebo autorizovaných měření. Na základě této studie si můžete provést plán realizace hodnocení fyziologie a ergonomie, služba vhodná zejména pro velké firmy a provozy, ale také pro menší firmy. Ušetříte finanční prostředky cíleným plánem měření.