Nabízíme Vám možnost provedení Odborného hodnocení fyzické zátěže a ergonomie – pracovních poloh za zvýhodněnou cenu oproti ceně autorizovaného měření.

BALÍČEK Odborného hodnocení fyziologie a ergonomie (1 profese / fyzická zátěž lokální, celková, pracovní poloha)

Kdy odborné hodnocení použít?

Dle § 38 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění může zaměstnavatele pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha zařadit práce do druhé kategorie též na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i) tedy autorizovanou laboratoří jako jsme my v případě, že jste přesvědčeni o nerizikovosti práce a jejímu zařazení do kategorie druhé.

Kdy odborné hodnocení nepoužívat a raději rovnou objednat autorizované měření?

Odborné hodnocení zcela určitě nepoužívejte pokud byly u zaměstnavatele při výkonu zařazované práce zjištěny nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání a dále v případech kdy nelze jednoznačně zařadit na základě odborného hodnocení do druhé (nerizikové) kategorie, tedy v případech kdy si myslíte, že by práce mohla být rizikovou (kategorie 3).

Naše laboratoř Vám může nabídnout odborné hodnocení v těchto oblastech:

 

Zvýhodnění balíček odborné hodnocení všech tří faktorů / 1 pozice:

Nabízíme Vám odborné hodnocení všech tří faktorů pro Vámi vybranou pozici za zvýhodněnou cenu. Takto provedené odborné hodnocení zahrnuje faktor lokální svalové zátěže, celkové fyzické zátěže a také pracovní polohy. Výhodou je nejen zvýhodněna cena, ale zejména komplexní hodnocení fyzické zátěže a pracovní polohy na dané pozici.

Jak objednat? Do poptávky stačí uvést: BALÍČEK odborné hodnocení a název pozice, pro který jej poptáváte.

 

V případě zájmu, Vám jsme schopni dále poskytnout návrhy nápravných opatření.